Nauji įrašai

Archyvas

Pelkių ekosistemos: raida, įvairovė, reikšmė, apsauga

Pelkių ekosistemosMierauskas P., Pranaitis A., Sinkevičius S., Taminskas J., Pelkių ekosistemos: raida, įvairovė, reikšmė, apsauga,
2005, Vilnius, 130 p
.

Knygoje yra apžvelgiama pelkių ekosistemų vystymasis, pelkių funkcijos ir pelkių svarba, biologinė įvairovė ir pelkių ištekliai. Didelis dėmesys yra skiriamas pelkių išteklių valdymui, apsaugai. Daugiausia dėmesio yra skiriama pelkių tvarkymo planavimui, praktiniam tvarkymui ir atskirų pelkių ekosistemų tvarkymui. Taip pat yra aptariama pažeistų pelkių ekosistemų restauravimo galimybės ir naujų pelkių ekosistemų formavimas.

TURINYS
PRATARMĖ
1. PELKIŲ EKOSISTEMŲ FORMAVIMASIS, JŲ YPATYBĖS IR TIPAI
1.1 KAS YRA PELKĖS
1.2 PELKIŲ KILMĖ
1.3 GEOMORFOLOGINĖS YPATYBĖS
1.4 DURPIŲ KLODO YPATYBĖS
1.5 HIDROLOGINĖS PELKIŲ YPATYBĖS
1.6 BIOGEOCHEMINIAI PROCESAI
1.7 REGIONINIAI PELKIŲ FORMAVIMOSI SKIRTUMAI
2. PELKIŲ EKOSISTEMŲ BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
2.1. PELKIŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS YPATYBES LEMIANTYS VEIKSNIAI
2.2. PELKIŲ AUGALIJOS ĮVAIROVĖ
2.2.1. Pelkių augalijos įvairovės ypatybės
2.2.2. Lietuvos pelkių ekosistemų augalijos įvairovė
2.2.3. Europinės svarbos pelkių buveinės Lietuvoje
2.2.4. Pelkių augalų adaptacijos specifika
2.2.5. Lietuvos pelkinių pušų ekologinių formų ypatybės
2.3. PELKIŲ GYVŪNIJOS ĮVAIROVĖ
2.3.1. Lietuvos pelkių gyvūnijos ypatybės
2.3.2. Lietuvos pelkių bestuburiai
2.3.3. Aukštapelkių vabzdžiai
2.3.4. Pelkių vandens telkinių žuvys
2.3.5. Pelkių ropliai ir varliagyviai
2.3.6. Pelkių paukščiai
2.3.7. Pelkių žinduoliai
3. PELKIŲ EKOSISTEMŲ REIKŠMĖ IR JŲ IŠSAUGOJIMO SVARBA
3.1. PELKIŲ EKOSISTEMŲ FUNKCIJOS
3.2. PELKIŲ ŪKINĖ REIKŠMĖ IR NAUDOJIMAS
3.3. PELKIŲ EKOSISTEMOMS KYLANČIOS GRĖSMĖS IR ŠIŲ EKOSISTEMŲ IŠSAUGOJIMO SVARBA
3.4. PELKIŲ APSAUGOS YPATYBĖS
4. PELKIŲ EKOSISTEMŲ GAMTOTVARKOS PLANAVIMAS
4.1. GAMTOTVARKOS ESMĖ
4.2. GAMTOTVARKOS PLANAVIMO REIKALINGUMAS
4.3. GAMTOSAUGOJE NAUDOJAMI PLANAI
4.4. GAMTOTVARKOS PLANŲ RENGIMAS
4.4.1. Ekologinio vertinimo vaidmuo gamtotvarkos planavime
4.4.2. Planavimo pakopos
4.4.3. Europos gamtotvarkos planas (Eurosite plano modelis)
4.4.4. Gamtotvarkos plano rengimas (JAV pavyzdys)
5. PELKIŲ EKOSISTEMŲ TVARKYMO METODAI IR TECHNIKA
5.1. PELKIŲ TVARKYMO BŪTINYBĖ
5.2. HIDROLOGINIO REŽIMO ATSTATYMAS
5.2.1. Užtvaros
5.2.2. Užtvarų įrengimas
5.2.3. Užtvarų medžiagos
5.3. PELKINIŲ BUVEINIŲ ATKŪRIMAS
5.3.1. Krūmų ir medžių naikinimas
5.3.2. Nendrynų naikinimas
5. 4. PELKIŲ PRIEŽIŪROS METODAI
5.4.1. Šienavimas
5.4.2. Ganymas
5.4.3. Deginimas
5.5 PELKIŲ RESTAURAVIMAS
5.5.1. Pelkių ekosistemų atkūrimo (restauravimo) ypatybės
5.5.2. Pagrindiniai pelkių atkūrimo principai
5.5.3. Atnaujintų pelkių priežiūra ir monitoringas
LITERATŪRA

Palikti atsiliepimą