Nauji įrašai

Archyvas

Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys

Ulevičius, A., Tupčiauskaitė J., Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys, Vilnius, 2013, 429 p.

Vadovėlyje pateikiama buveinių klasifikacija EUNIS sistemoje, aprašomos pagrindinės buveinės, aptinkamos Lietuvoje, pateikiama ekologinė buveinių būdingųjų augalų charakteristika, jų prieraišumas pagrindinių ekologinių veiksnių vertėms. Vadovėlis iliustruotas buveinių būdingųjų augalų nuotraukomis. Vadovėlis skiriamas VU GMF pagrindinių studijų programos „Ekologija“ studentams, visų pirma, kaip vienas iš pagrindinių literatūros šaltinių Ekosistemų mokomosios praktikos (EKMP 2112) dalyko apimtyje. Jis gali būti naudingas ir kitų biomedicinos bei kai kurių fizinių mokslų (geografijos ir geologijos) studijų programų studentams.

Atsisiųsti:

1. Bendroji dalis (1-37 psl.)

2. Spec dalis Pajūris (38-82 psl.

3. Spec dalis Vanduo (83-148 psl.)

4. Spec dalis Pelkės (149-212 psl.)

5. Spec dalis Pievos (213-284 psl.)

6. Spec dalis Krūmynai (285-300 psl.)

7. Spec dalis Miškai (301-374 psl.)

8. Spec dalis Miškai (375-429 psl.)

Palikti atsiliepimą