Nauji įrašai

Archyvas

2013 m. Rugsëjis - Archyvas

Globalioji ekologija

2013-09-24 (Antradienis)

Sinkevičius S., Globalioji ekologija, Vilnius, 2012, 327 p.

Vadovėlyje pateikiama globalių ekologinių problemų samprata, atskleidžiama abiotinių ir technogeninių veiksnių, formuojančių dabartinę  biosferos bÅ«klė eiga. Trumpai supažindinus su atskirų sferų struktÅ«ra ir jose vykstančiais procesais -  didžiausias dėmesys skiriamas žmogaus veiklos sukurtų globalių problemų (priežasčių ir pasekmių) analizei, gilinantis į ekosistemų struktÅ«rinius bei funkcinius pokyčius,    kaitą esamas […]

Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys

2013-09-24 (Antradienis)

Ulevičius, A., Tupčiauskaitė J., Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys, Vilnius, 2013, 429 p.

Vadovėlyje pateikiama buveinių klasifikacija EUNIS sistemoje, apraÅ¡omos pagrindinės buveinės, aptinkamos Lietuvoje, pateikiama ekologinė buveinių bÅ«dingųjų augalų charakteristika, jų prieraiÅ¡umas pagrindinių ekologinių veiksnių vertėms. Vadovėlis iliustruotas buveinių bÅ«dingųjų augalų nuotraukomis. Vadovėlis skiriamas VU GMF pagrindinių studijų programos „Ekologija“ studentams, visų pirma, kaip […]

Ekologija: nuo individo iki biosferos

2013-09-24 (Antradienis)

Lekevičius E., Ekologija: nuo individo iki biosferos, Vilnius, 2013, 250 p.
Vadovėlyje “Ekologija: nuo individo iki biosferos” aptariami santykiai tarp gyvųjų organizmų ir jų ryÅ¡iai su negyvąja apsuptimi. Mokymosi knyga prengta paskaitų, kurias daugiau kaip du deÅ¡imtmečius autorius dėsto Vilniaus universiteto biologijos, biofizikos ir ekologijos studentams, pagrindu.
Atsisiųsti