Nauji įrašai

Archyvas

Cheminė ekologija. Paskaitų medžiaga

Įrašyta 2014-10-09, autorius - admin

Prof. habil. dr. Vincas BÅ«da

Cheminės ekologijos paskaitos bakalauro 3 kurso studentams.

1. Įvadas į cheminę ekologiją

2. Augalų cheminės sąveikos-Alelopatija

3. Antibiotikai gamtoje

4. Kolinai

5. Marazminai

6. Fitoncidai

7. Autotoksikacija

Globalioji ekologija. Paskaitų medžiaga

Įrašyta 2014-05-08, autorius - admin

Doc. dr. Stanislovo Sinkevičiaus paskaitų medžiaga studentams. 2014 m.

Globalioji ekologija. Teorinė medžiaga

Globalioji ekologija. Įvadinė paskaita

Globali dirvožemių būklė

Žemės ištekliai

Žemės išteklių būklė

Temos referatams

Globalioji ekologija

Įrašyta 2013-09-24, autorius - admin

Sinkevičius S., Globalioji ekologija, Vilnius, 2012, 327 p.

Vadovėlyje pateikiama globalių ekologinių problemų samprata, atskleidžiama abiotinių ir technogeninių veiksnių, formuojančių dabartinę  biosferos būklė eiga. Trumpai supažindinus su atskirų sferų struktūra ir jose vykstančiais procesais -  didžiausias dėmesys skiriamas žmogaus veiklos sukurtų globalių problemų (priežasčių ir pasekmių) analizei, gilinantis į ekosistemų struktūrinius bei funkcinius pokyčius,    kaitą esamas ir galimas pasekmes regioniniu ar globaliu mastu. Atskirais intarpais pateikiama naujausia informacija apie naujas ekologines problemas ar jau esamų sprendimo būdus.

Vadovėlis skiriamas ekologijos, aplinkotyros, biologijos studijų programų studentams. Juo gali pasinaudoti ir siekiantis išsamiau susipažinti su dabartine pasaulio gamtinės aplinkos būkle, pasirinkę geografijos, geologijos, kraštotvarkos krypčių programas, kurių dalykai susiję su ekosistemų pažinimu. Taip pat tai papildoma informacinė priemonė ir kitų sričių studijų programų studentams išsamiau susipažinti ir suprasti aktualias ekologinės problemas, kurios , deja, tapo globaliomis ir vienaip ar kitaip palietė viso pasaulio gyventojus.

 Atsisiųsti

Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys

Įrašyta 2013-09-24, autorius - admin

Ulevičius, A., Tupčiauskaitė J., Ekosistemų praktikumas: buveinės ir būdingosios jų rūšys, Vilnius, 2013, 429 p.

Vadovėlyje pateikiama buveinių klasifikacija EUNIS sistemoje, aprašomos pagrindinės buveinės, aptinkamos Lietuvoje, pateikiama ekologinė buveinių būdingųjų augalų charakteristika, jų prieraišumas pagrindinių ekologinių veiksnių vertėms. Vadovėlis iliustruotas buveinių būdingųjų augalų nuotraukomis. Vadovėlis skiriamas VU GMF pagrindinių studijų programos „Ekologija“ studentams, visų pirma, kaip vienas iš pagrindinių literatūros šaltinių Ekosistemų mokomosios praktikos (EKMP 2112) dalyko apimtyje. Jis gali būti naudingas ir kitų biomedicinos bei kai kurių fizinių mokslų (geografijos ir geologijos) studijų programų studentams.

Atsisiųsti:

1. Bendroji dalis (1-37 psl.)

2. Spec dalis Pajūris (38-82 psl.

3. Spec dalis Vanduo (83-148 psl.)

4. Spec dalis Pelkės (149-212 psl.)

5. Spec dalis Pievos (213-284 psl.)

6. Spec dalis Krūmynai (285-300 psl.)

7. Spec dalis Miškai (301-374 psl.)

8. Spec dalis Miškai (375-429 psl.)

Ekologija: nuo individo iki biosferos

Įrašyta 2013-09-24, autorius - admin

LekevičiusLekevičius E., Ekologija: nuo individo iki biosferos, Vilnius, 2013, 250 p.

Vadovėlyje “Ekologija: nuo individo iki biosferos” aptariami santykiai tarp gyvųjų organizmų ir jų ryÅ¡iai su negyvąja apsuptimi. Mokymosi knyga prengta paskaitų, kurias daugiau kaip du deÅ¡imtmečius autorius dėsto Vilniaus universiteto biologijos, biofizikos ir ekologijos studentams, pagrindu.

Atsisiųsti