Nauji įrašai

Archyvas

The Origin of Ecosystems by Means of Natural Selection

The Origin of Ecosystems by Means of Natural SelectionLekevičius E., The Origin of Ecosystems by Means of Natural Selection, Vilnius, 2002, 90 p.

Monografija sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje aprašomas medžiagų ciklų atsiradimas prieš daugiau nei 3 mlrd. m.ir jų evoliucinė kaita, taip pat ekosistemų struktūros pokyčiai, sutelkiant daugiausia dėmesio į pasikeitimus gyvaėdžių bloke. Antrojoje dalyje nuo fenomenologijos pereinama prie galimų mechanizmų, lėmusių tokią, o ne kitokią įvykių eigą. Nors ir visuotinai pripažįstama, kad medžiagų ciklai, ekosistemų struktūra, atmosferos, litosferos ir hidrosferos sudėtis per tuos kelis mlrd. m. stipriai pasikeitė, ekosistemų evoliucijos tema nėra dažnai aptarinėjama, monografijų šia tema nėra daug, o vadovėlinio tipo leidinių, turbūt, nesama iš viso. Pagrindinė tokios situacijos susiklostymo priežastis tikriausiai yra gana menkas empirinis bagažas, kurio pagrindu galima būtų indukcijos keliu rekonstruoti praeities ekosistemas. Šioje monografijoje autorius naudojasi kiek neįprasta metodologija: jis kuria deduktyvaus pobūdžio konceptualius modelius, taigi naudojasi „kas, jeigu“ logika. Kitaip tariant, sukuriama bendro pobūdžio teiginių sistema – pradinė hipotezė, iš kurios po to dedukuojamos išvados apie konkrečius praeities įvykius. Šios išvados po to gretinamos su esama literatūroje faktine medžiaga. Pradinės hipotezės esmėje glūdi mintis, kad gyvybė negali, taigi ir negalėjo anksčiau (apie kokį gyvybės evoliucijos laikotarpį bešnekėtume), egzistuoti be medžiagų ciklo. Autorius mano, kad toks, deduktyvus, metodas, derinamas su empirine mediaga, leidžia paaiškinti, kodėl tam tikros rūšys/funkcinės grupės atsirado tokiu, o ne kitokiu laiku. Aptardamas konkrečius evoliucinius mechanizmus, lėmusius ekosistemų evoliucijos eigą, autorius naudojasi taip pat kažkada (Lekevičius 1986) sukurtu kaskadinės atrankos modeliu.
CONTENTS
FOREWORD
ONLY AN ECOSYSTEM IS LIVING? YES, IN A SENSE
PART 1. THE EVOLUTION OF LIFE ON EARTH: SINCE THE APPEARANCE OF LIFE UNTIL TODAY
On the methods and methodology used in this work
Scene 1. Chemical evolution
Scene 2. Life and ecosystems appear and almost disappear
Scene 3. The first semiautotrophic ecosystems appear
Scene 4. The first true autotrophs appear and become widespread
Scene 5. Cyanobacteria complicate ecosystem metabolism
Scene 6. The formation of aerobic nutrient cycles starts
Scene 7. Modern-type ecosystem metabolism is formed
Scene 8. Ecosystem structure acquires new features: the block of biophages appears
Scene 9. The era of multicellular organisms starts. The fourth trophic level originates
Scene 10. Adaptive radiation of invertebrate animals takes place. Production pyramids acquire almost a modern shape
Scene 11. A great abundance of very large and aggressive predators appears. The evolution of ecosystem structure comes to a close
Scene 12. Fish age begins. Competition increases
The first interlude: hydrospheric evolution
Scene 13. The first terrestrial ecosystems appear. Soil is formed
Scene 14. Terrestrial ecosystems acquire a modem shape
Scene 15. Gymnosperms outrival seedless vascular plants, and reptilians push out amphibians
Scene 16. Flowering plants emerge. Large reptilians continue flourishing and then mysteriously die out
Scene 17. Especially rapidly radiating biophages restore the destructed pyramids
The second interlude: atmospheric evolution
Scene 18. The biosphere reaches the Earth’s carrying capacity. One of hominid species becomes a superrival
PART 2. EVOLUTION DIRECTING FORCES
Merits and shortcomings of Darwinism
A lost sheep
Biological time and biological space
An odious subject: a functional hierarchy
Natural selection. New variations of the old subject
How selection has made ecosystems converge
The role of competition in evolution. The fate of superrivals
Several notes on ‘assembly rules’ and vacant niches
Whereto living nature evolves
EPILOGUE: ON THE SITUATION IN EVOLUTIONARY BIOLOGY AND COMMUNITY ECOLOGY
ABSTRACT
SANTRAUKA
REFERENCES

Palikti atsiliepimą