Nauji įrašai

Archyvas

Cheminė ekologija: organizmų sąveikos infocheminėmis medžiagomis

Cheminė ekologija: organizmų sąveikos infocheminėmis medžiagomis

Būda V., Cheminė ekologija: organizmų sąveikos infocheminėmis medžiagomis, Vilnius, 2006, 187 p.

Mokomoji knyga, skirta universitetų studentams. Pateikiama plati panorama apie ekologiškai ypač svarbias, naujausiais tyrimais atskleistas organizmų tarpusavio sąveikos cheminėmis medžiagomis, kurios yra informacijos nešėjai. Tai esminiai praplečia klasikinės ekologijos sampratos ribas: pereinama nuo maisto ir energijos srautų bei transformacijų ekosistemose prie informacinių srautų. Nušviečiama kokie yra informaciniai ryšiai, kaip jie veikia, kokia jų svarba organizmams ir ekosistemoms, pateikiami taikomieji cheminės ekologijos aspektai. Atskleidžiamas informacinių sąveikų cheminėmis medžiagomis pasaulis - universalus šių sąveikų paplitimas nuo vienaląsčių organizmų iki daugialąsčių, tame tarpe stuburinių ir žmogaus. Plačiausiai pateikiamos žinios apie chemines informacijos sistemas, funkcionuojančios tiek rūšies lygmenyje (sąveikos feromonais, parodomas šių sąveikų polimorfizmas), tiek ir tarprūšiniame lygmenyje (sąveikos kairomonais, alomonais, sinomonais ir apneumonais). Šios sąveikos aptariamos organizmo, populiacijos, bendrijos ir ekosistemos lygiuose. Knyga iliustruota 96 paveikslais, 16 lentelių, rėmeliais išskirta medžiaga papildomam skaitymui. Pateikta apžvelgiamų organizmų ir cheminių medžiagų rodyklės.
Knygos autorius jau keli dešimtmečiai aktyviai dirba cheminės ekologijos tyrimų srityje, yra subūręs šios krypties mokslinę laboratoriją, paskelbęs nemažai originalių darbų Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje, aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių mokslininkais, todėl mokomojoje knygoje atsispindi naujausi šios srities tyrimų rezultatai, sukaupti pastaraisiais dešimtmečiais viso pasaulio laboratorijose.
Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų (pirmiausia - universitetų) studentams, studijuojantiems ekologijos, aplinkotyros, biologijos, chemijos dalykus. Kaip pagalbine medžiaga ja galėtų naudotis ir kitų gretutinių specialybių studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai, giliau besidomintys ekologijos ir biologijos mokslais.

TURINYS
Pratarmė
I skyrius
BENDROSIOS ŽINIOS APIE CHEMINĘ EKOLOGIJĄ
1. Cheminė ekologija, jos tyrimų objektai
2. Svarbiausi terminai, apibūdinantys organizmų sąveikas infocheminėmis medžiagomis
3. Cheminės ekologijos tyrimų metodai
4. Trumpa cheminės ekologijos mokslo istorija, cheminės ekologijos tyrimai Lietuvoje
II skyrius
ORGANIZMŲ VIDURŪŠINĖS SĄVEIKOS INFOCHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS – SĄVEIKOS FEROMONAIS
1. Vabzdžių, geriausiai ištirtos organizmų grupės, sąveikos feromonais
1.1. Vabzdžių sąveikų feromonais įvairovė
1.2. Bendruomeninių vabzdžių sąveikos feromonais
1.3. Vabzdžių feromonų chemija
2. Vienaląsčių, Monerų karalystės atstovų, feromonai
3.Protistų karalystės atstovų, feromonai
3.1. Rudadumblainių feromonai
3.2. Žaliadumblainių feromonai
3.3. Infuzorijų feromonai
4. Grybų karalystės atstovų feromonai
4.1. Chitridinių (Chytridiomycota) skyriaus grybų feromonai
4.2. Zigomikotų (Zygomycota) skyriaus grybų feromonai
4.3. Aukšliagrybūnų (Ascomycota) skyriaus feromonai
4.4. Papėdgrybūnų (Basidiomycota) skyriaus feromonai
5. Augalų karalystės atstovų feromonai
6. Feromonai gyvūnų karalystėje. Bestuburių feromonai
6.1. Duobagyvių (Coelenterata) feromonai
6.2. Apvaliųjų kirmėlių (Nemathelminthes) feromonai
6.3. Žieduotųjų kirmėlių (Annelida) feromonai
6.4. Moliuskų feromonai
6.5. Nariuotakojų feromonai
7. Feromonai gyvūnų karalystėje. Stuburinių feromonai
7.1. Bežandžių feromonai
7.2. Žuvų feromonai
7.3. Varliagyvių feromonai
7.4. Roplių feromonai
7.5. Paukščių feromonai
7.6. Žinduolių sąveikos feromonais. Graužikų, kanopinių gyvūnų, primatų bei žmogaus feromonai, jų sukeliami efektai
8. Feromonų cheminė įvairovė ir aplinka
III skyrius
ORGANIZMŲ TARPRŪŠINĖS SĄVEIKOS INFOCHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS
1.Sąveikos kairomonais
1.1. Mitybinio augalo atpažinimas, maitinimosi stimuliatoriai
1.2. Sąveikos tarp aukos ir plėšrūno
1.3. Sąveikos vandens ekosistemose
2. Sąveikos alomonais
3. Sąveikos sinomonais
IV skyrius
CHEMINĖS EKOLOGIJOS FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI ASPEKTAI
1. Evoliucinis požiūris į cheminę ekologiją
2. Feromonų ir kairomonų taikymas augalų apsaugos sistemoje, gyvulininkystėje, žuvininkystėje, bitininkystėje ir kitose praktinės veiklos srityse
LITERATŪRA
Organizmų rodyklė
Cheminių medžiagų rodyklė

Palikti atsiliepimą