Nauji įrašai

Archyvas

Globalioji ekologija

Sinkevičius S., Globalioji ekologija, Vilnius, 2012, 327 p.

Vadovėlyje pateikiama globalių ekologinių problemų samprata, atskleidžiama abiotinių ir technogeninių veiksnių, formuojančių dabartinę  biosferos būklė eiga. Trumpai supažindinus su atskirų sferų struktūra ir jose vykstančiais procesais -  didžiausias dėmesys skiriamas žmogaus veiklos sukurtų globalių problemų (priežasčių ir pasekmių) analizei, gilinantis į ekosistemų struktūrinius bei funkcinius pokyčius,    kaitą esamas ir galimas pasekmes regioniniu ar globaliu mastu. Atskirais intarpais pateikiama naujausia informacija apie naujas ekologines problemas ar jau esamų sprendimo būdus.

Vadovėlis skiriamas ekologijos, aplinkotyros, biologijos studijų programų studentams. Juo gali pasinaudoti ir siekiantis išsamiau susipažinti su dabartine pasaulio gamtinės aplinkos būkle, pasirinkę geografijos, geologijos, kraštotvarkos krypčių programas, kurių dalykai susiję su ekosistemų pažinimu. Taip pat tai papildoma informacinė priemonė ir kitų sričių studijų programų studentams išsamiau susipažinti ir suprasti aktualias ekologinės problemas, kurios , deja, tapo globaliomis ir vienaip ar kitaip palietė viso pasaulio gyventojus.

 Atsisiųsti

Palikti atsiliepimą